Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2013/2014

Kółko matematyczne- środa
Kółko przyrodniczo- informatyczne -poniedziałek
Kółko muzyczne-wtorek
Zajęcia sportowe-wtorek
Zajęcia muzyczno-teatralne

Zajęcia plastyczno -muzyczne
Zajęcia z języka kaszubskiego

Zajęcia wyrównawcze