Powitanie wiosny

21 marca uczniowie naszej szkoły witali wiosnę.Ulicami Trzebielina przeszedł barwny korowód a następnie w szkole odbyła się prezentacja
zdolności wokalnych i tanecznych .Imprezę zakończyły rozgrywki sportowe klas.