Żagle wiedzy

Żagle wiedzy

W maju zakończyła się realizacja projektu „Złap wiatr w Pomorskie żagle wiedzy”. Klasa V brała udział w zajęciach z zakresu edukacji morskiej, ponadto uczestniczyła w dwóch wycieczkach. Na zakończenie projektu uczniowie przygotowali apel podczas którego przedstawili wyniki swojej pracy oraz zabrali nas na „wycieczkę” po krajach nadmorskich.