Konkurs języka angielskiego

W maju 2014 roku odbyły się klasowe konkursy języka Angielskiego. Każda klasa miała specjalnie przygotowany test, który sprawdzał ich ogólną wiedzę z języka Angielskiego. Wyniki prezentowały się następująco:

KLASA IV

Miejsce 3- Martyna Warsińska

Miejsce 2- Jakub Wiśniewski

Miejsce 3- Wiktoria Sztobnicka

KLASA V:

Miejsce 3- Tomasz Kowalski

Miejsce 2- Aleksandra Czajkowska

Miejsce 3- Róża Jazowska

KLASA VI:

Miejsce 3- Michał Jadwiżyc

Miejsce 2- Marta Kiedrowska

Miejsce 3- Piotr Zacholski

Wszystkim serdecznie gratulujemy!