„Sprzątanie Świata”

Tradycyjnie jak co roku  włączamy się  z dziećmi do akcji „Sprzątania Świata„, by od najmłodszych lat uczyć zasad dbania o środowisko.  Dzieci z chęcią i radością włączyły się do akcji, wyposażone w rękawiczki ochronne i worki z chęcią i dużym zaangażowaniem wyruszyły na poszukiwanie śmieci do pobliskiego lasu. Wyprawa poprzedzona była pogadanką na temat edukacji ekologicznej,  dowiedziały się, że należy dbać o przyrodę, chronić ją, by korzystać z jej uroków. Jeśli świat będzie czysty – zdrowa będzie żywność, powietrze, i woda.