Informacja

W dniach wolnych od zajęć lekcyjnych (przerwa świąteczna): 22,23,24,29,30,31 grudnia 2014 r. oraz 2,5 stycznia 2015r.  w godzinach od 8:00 do 15:00 w szkole będą odbywały się zajęcia opiekuńcze.Zajęcia w punkcie przedszkolnym od 6:40 do 15:15.W ramach zajęć zaplanowano gry i zabawy świetlicowe, zajęcia plastyczne, konkursy itp.