„Praca leśnika zimą”-konkurs

Uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie plastycznym pt.”Praca leśnika zimą”. Organizatorem konkursu było Nadleśnictwo Trzebielino.
Celem konkursu było m.in. kształtowanie wyobraźni uczniów, wzajemnych stosunków człowieka i przyrody poprzez prace plastyczne, promowanie wypoczynku w lesie, sławienie piękna i bogactwa przyrody. Tematyka prac miała dotyczyć lasu i przedstawiać m.in. jakie prace i zadania wykonują leśnicy zimą w lasach.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 25.02.2015r.

WYNIKI KONKURSU
I miejsce

Oskar Cichosz – SP Trzebielino klasa III ,

II miejsce

Nikola Staroszak – SP Trzebielino klasa I,

III miejsce

Paulina Kuniszewska – SP Trzebielino klasa III.