Spotkanie z rodzicami

Spotkanie z rodzicami odbędzie się 29 września 2015 roku o godzinie 15:30.