Podziękowania

Otrzymaliśmy podziękowania od Towarzystwa Przyjaciół zwierząt „Arkadia” w Głownie za okazane serce i bezinteresowne wsparcie dla podopiecznych Schroniska dla Zwierząt w Głownie. My również dziękujemy i mamy nadzieję, że choć trochę pomogliśmy.