Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody obchodzili przedszkolacy oraz uczniowie z klasy 0 oraz z klasy II. Dzieci dowiedziały się ciekawych informacji na temat wody. Wykonały doświadczenia, które uzmysłowiły im jakie właściwości posiada wod.