X Wojewódzki Turniej Przyrodniczo- Ekologiczny

Dnia 4 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku odbył się X Wojewódzki Turniej Przyrodniczo – Ekologiczny. W czasie 8 różnorodnych konkurencji łączących edukację z zabawą uczniowie wykazali się ogólną wiedzą przyrodniczą i ekologiczną ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych. Uczestnikami byli przedstawiciele klas IV – VI w składzie trzyosobowych drużyn z 9 szkół podstawowych z województwa pomorskiego. Z naszej szkoły udział w nim wzięli: Marta Rudzińska Va, Marta Jabłońska Vb oraz Łukasz Wołczyński Va.