Międzynarodowy projekt „Moje zdrowie-moja siła, wielka moc” w klasach zerowych

Klasa 0 a i 0 b uczestniczy w ogólnopolskim projekcie z zakresu edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień „MOJE ZDROWIE- MOJA SIŁA, WIELKA MOC”.
Moduł I „Kodeks zdrowego i bezpiecznego przedszkolaka” został zrealizowany.
Dzieci poznały kodeks zachowania w grupie oraz zasady bezpieczeństwa ? i przepisy ruchu drogowego???️⭕️⛔️⚠️?