Robotyka w klasach 4-8

Zajęcia z robotyki odbywają się w naszej szkole w ramach zajęć dodatkowych.
Klasa VIII przeprowadziła jedną lekcję robotyki dla klasy III. Młodsi uczniowie bardzo dużo się nauczyli a klasa VIII spisała się na medal.