Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia

Składam serdeczne gratulacje naszym uczniom, którzy wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia. Test konkursowy był testem wielokrotnego wyboru i składał się z 26 zadań. Za poprawna odpowiedź uczeń otrzymywał +1 pkt natomiast zła odpowiedz to -1 pkt. Maksymalnie można było otrzymać 208 pkt. Każdy z uczestników konkursu przystępując do testu otrzymał awansem 104 punkty (26 pytań x 4 możliwości odpowiedzi).

W konkursie tym wzięło udział 11 449 uczniów z czego na poziomie 2, który rozwiązywali nasi uczniowie 4000 uczniów.

Wyniki są następujące:
13 miejsce Natalia Fijałkowska kl 5 (180 pkt): Uczennica otrzyma Dyplomy „Eksperta Logicznego Myślenia”,
19 miejsce Łukasz Wołczyński kl 6a ,
20 miejsce Filip Swędrowski kl 6b ,
30 miejsce Grzegorz Skwierawski kl 5 ,
35 miejsce Laura Jereczek kl 6a ,
42 miejsce Szymon Rogaczewski kl 5.

Wszystkim Gratuluję i życzę sukcesów.