Palma wielkanocna w wykonaniu uczniów

Za nami Niedziela Palmowa . Chociaż świątynie są zamknięte to uczniowie z SP Trzebielino pamiętali, że Kościół jest tam, gdzie są wyznawcy Trójcy Świętej. Pamiętali też o palmach na cześć wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy świadcząc w swoich domach o przynależności do Jezusa. Oto palmy uczniów z różnych klas.