Nauczyciele

Dyrektor –  Dorota Grzegorczyk   

Nauczyciele

Alicja Kisielewska

Język polski, wychowawca klasy VIII

Weronika Kluk

nauczyciel wspomagający

Magdalena Dawidowicz

Matematyka, wychowawca klasy VI b

Jurand Bownik

Przyroda, geografia, biologia, wychowawca klasy VI a

Ewa Surma

Muzyka, plastyka, zajęcia techniczne, biblioteka, wychowawca klasy VII

Andrzej Labuda

Wychowanie fizyczne

Danuta Popielewska

Historia,Wiedza o społeczeństwie, wychowawca klasy V

mgr Elżbieta Fijałkowska

Język niemiecki

Honorata Ślusarska

Język angielski, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca klasy IV

Bożenna Kowalkowska

informatyka

Renata Mizielińska

Religia

Iwona Kędra

wychowawca klasy 0 b

Wiesława Zwolska

Pedagog

Magdalena Sibińska

Edukacja wczesnoszkolna,logopeda, wychowawca klasy II

Honorata Pitroch

Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III

Grażyna Pszeniczna

Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I

Jagoda Krężel

Logopeda, wychowawca grupy przedszkolnej 3/4 latków

Anna Dzierżak

wychowawca grupy przedszkolnej 4/5 latków

Katarzyna Waśkowiak

Fizyka,chemia, wychowawca klasy 0 a

Monika Czykier – Sokołowska

Edukacja dla bezpieczeństwa