Nauczyciele

Dyrektor – mgr  Grażyna   Pszeniczna   

Nauczyciele

Mgr Dorota Grzegorczyk Język polski, język kaszubski

Mgr Wiesława  Zwolska

Matematyka, pedagog szkolny

Mgr Danuta Popielewska

Historia

Mgr Elżbieta  Fijałkowska

Język niemiecki   ,  pedagog szkolny- urlop

Mgr Bożenna   Kowalkowska

Przyroda ,zajęcia techniczne ,

Mgr Ewa  Surma

Plastyka, muzyka,   biblioteka, wychowawca klasy IV

Mgr Andrzej  Labuda

Wychowanie   fizyczne, wychowawca  klasy  VI

Mgr Magdalena  Sibińska

Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I

Mgr Honorata   Pitroch

Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIIb

Mgr Czesława Wilma

Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II

Renata Mizielińska

Religia

Katarzyna Waśkowiak

 Edukacja wczesnoszkolna IIIIa

Honorata Ślusarska

Język angielski, język niemiecki  wychowawca klasy V

Mgr Marta Kozłowska                                           Język niemiecki