Nauczyciele

Dyrektor – mgr  Dorota Grzegorczyk   

Nauczyciele

mgr Alicja Kisielewska

Język polski, wychowawca klasy VII

mgr Małgorzata Kos

Język polski, wychowawca klasy IV, nauczyciel wspomagający

mgr Magdalena Dawidowicz

Matematyka, wychowawca klasy V b

mgr Jurand Bownik

Przyroda, geografia, biologia, wychowawca klasy V a

mgr Ewa Surma

Muzyka, plastyka, zajęcia techniczne, biblioteka, wychowawca klasy VI

mgr Andrzej Labuda

Wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, wychowawca klasy VIII

mgr Danuta Popielewska

Historia

mgr Elżbieta Fijałkowska

Język niemiecki

mgr Agnieszka Sokołowska

Język angielski

mgr Bożenna Kowalkowska

Zajęcia informatyczne, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Renata Mizielińska

Religia

mgr Małgorzata Romanko

Chemia

mgr Wiesława Zwolska

Pedagog

mgr Magdalena Sibińska

Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I

mgr Honorata Pitroch

Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II

mgr Grażyna Pszeniczna

Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III

mgr Jagoda Krężel

Logopeda, wychowawca grupy przedszkolnej 3/4 latków

mgr Angelika Nisztuk

Język angielski, wychowawca grupy przedszkolnej 4/5 latków

mgr Katarzyna Waśkowiak

Fizyka, wychowawca rocznego przygotowania przedszkolnego