Nauczyciele

Dyrektor – mgr  Dorota Grzegorczyk   

Nauczyciele

mgr Alicja Kisielewska

Język polski, wychowawca klasy VI

mgr Magdalena Dawidowicz

Matematyka, wychowawca klasy IV b

mgr Jurand Bownik

Przyroda, geografia, wychowawca klasy IV a

mgr Ewa Surma

Muzyka, plastyka, zajęcia komputerowe, biblioteka, wychowawca klasy V

mgr Andrzej Labuda

Wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, wychowawca klasy VII

mgr Danuta Popielewska

Historia

mgr Zofia Pstrągowska- Misiuk

Język niemiecki

dr Klaudiusz Bobowski

Język angielski

mgr Bożenna Kowalkowska

Zajęcia techniczne, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Renata Mizielińska

Religia

mgr Małgorzata Romanko

Biologia, chemia

mgr Adam Krzyważnia

 Fizyka, zajęcia komputerowe

mgr Wiesława Zwolska

Pedagog

mgr Honorata Pitroch

Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I

mgr Grażyna Pszeniczna

Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II

mgr Katarzyna Waśkowiak

Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III

mgr Jagoda Krężel

Logopeda, wychowawca grupy przedszkolnej 3/4 latków

mgr Elżbieta Fijałkowska

Wychowawca grupy przedszkolnej 4/5 latków

mgr Angelika Nisztuk

Wychowawca rocznego przygotowania przedszkolnego

mgr Małgorzata Kos

Nauczyciel wspomagający