Samorząd Uczniowski

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI   2016/2017

PRZEWODNICZĄCA

  • Zuzanna Pirowicz

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

  • Kacper Szmarkieta

SKARBNIK

  • Alicja Pirowicz

OPIEKUN

Katarzyna Waśkowiak i Jagoda  Krężel

 

Prezydium Rady Rodziców

1.     – przewodnicząca

2.    Tomasz Zabrocki – wiceprzewodniczący

3.    Andrzej Nisztuk – sekretarz

4.    Agnieszka Kwasigroch – skarbnik

 

Komisja rewizyjna Rady Rodziców

1.    Barbara Bilińska – przewodnicząca

2.    Joanna Malinowska – członek

3.    Dorota Nakonieczna – członek

4.    Weronika Bińkowska – członek