SPOTKANIE Z LEŚNIKIEM

Dnia 10.04.2013 r. dzieci przedszkola odwiedził pracownik Nadleśnictwa Trzebielino, który poprowadził zajęcia w ramach tematów „ Wiosna w lesie” oraz „Zachowanie się w lesie”. Leśniczy opowiedział dzieciom o swojej pracy, o wiośnie w lesie oraz zapoznał ze zwierzętami i ptakami, które zamieszkują nasze lasy. Dzieci poznały zasady prawidłowego zachowania się w lesie. Leśniczy przedstawił las, jako miejsce życia wielu istot, dla których śmieci i hałas mogą stanowić zagrożenie. Przedszkolaki z uwagą przysłuchiwały się opowieściom oraz dzieliły się własnymi doświadczeniami. Zajęcia były bardzo ciekawe, a wzbogaciły je różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, które przyniósł ze sobą leśniczy. Na koniec spotkania dzieci otrzymały piękne kolorowanki o tematyce przyrodniczej oraz ołówki. Leśniczy zaprosił również dzieci do udziału w akcji sadzenia drzewek. W podziękowaniu za poświęcony czas przedszkolaki zaśpiewały piosenkę „Chodź wiosenko”.