Uczę się pływać

W okresie  od 23.03.2011r.  do  14.12.2012r. realizowany był przez

Stowarzyszenie „Wzajemna Pomoc” projekt

„DOSKONALĘ NAUKĘ  PŁYWANIA – ORGANIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NA PŁYWALNI. ORGANIZACJA ZAJĘĆ Z PIERWSZEJ POMOCY ORAZ ZAWODÓW PLYWACKICH”.

     W projekcie wzięli udział uczniowie klas III-VI Szkoły Podstawowej w Trzebielinie. Odbyło się 16 wyjazdów na basen do Darłowa na których uczestnicy doskonalili oraz uczyli się pływać. Podsumowaniem były zawody pływackie.

Projekt został zrealizowany dzięki pomocy

 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 0BSZARÓW WIEJSKICH

oraz

URZĘDU GMINY w TRZEBIELINIE