Rozpoznawanie gatunków drzew

W dniu 21 maja uczniowie klasy V brali udział (w ramach edukacji przyrodniczej) w zajęciach terenowych zorganizowanych przy współpracy z Nadleśnictwem Trzebielino. W ramach zajęć rozpoznawali gatunki i określali wiek drzew. Nad wszystkim czuwał pan Tomasz Zacholski.