Gmina Trzebielino- informacje na rajd ,,Psikus”

 

TRZEBIELINO GMINA

Gmina Trzebielino jest położona w środkowo – zachodniej części województwa pomorskiego, w powiecie bytowskim, przy drodze krajowej numer 21 Miastko-Ustka, ok. 50 km od Morza Bałtyckiego. Powierzchnia to ponad 225 km², liczba ludności to  ok. 3800 osób. Gospodarka gminy opiera się na leśnictwie, rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym.

Niewątpliwym atutem gminy są duże kompleksy leśne będące miejscem występowania licznych gatunków grzybów i innych owoców runa leśnego-nasze lasy są więc znakomitą bazą dla amatorów grzybobrania. Przy głównych szlakach komunikacyjnych znajduje się kilkanaście miejsc postoju pojazdów

Przez tereny gminy Trzebielino przepływa jedna z największych i najpiękniejszych rzek Pomorza-Wieprza i inne mniejsze: Bożanka, Bystrzenica, Pokrzywna, Rybiec, Ślizień, Kunica, Korzyca, Bożanka, Broczynka. Leśny odcinek Wieprzy, na południe od miejscowości Broczyna, stanowi obszar lęgowy ptaków, gatunkowo związanych z rzekami o bystrym prądzie tj. pliszka górska, zimorodek, gągoł, tracz, nurogęś. Spośród ssaków chronionych spotkać tutaj można wydrę i bobra. Tereny te popularne są wśród miłośników turystyki kajakowej, których przyciąga ciekawa trasa z pięknymi krajobrazami i licznymi przeszkodami do pokonania. Pokrzywna jest prawostronnym dopływem Wieprzy i połączenie tych rzek sprawia wrażenie, że właśnie Pokrzywna jest głównym korytem, a Wieprza do niej wpada.

Bogactwo gminy stanowią lasy obfitujące w runo leśne (zajmują 62 % powierzchni gminy). W lasach, gł. sosnowo-bukowych, spotkać można rzadkie i chronione gatunki roślin i zwierząt.

Gmina leży w otulinie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, a w okolicach miejscowości Zielin znajduje się rezerwat „Torfowisko Zielin Miastecki”. Kryje on cenne gatunki roślin, takie jak: rosiczka okrągłolistna, wełnianka, grążel żółty, grzybień biały oraz ptaków: żuraw, myszołów, kania ruda oraz orzeł bielik.

Na terenie gminy znajduje się niewiele jezior, największe-Trzebielińskie w miejscowości Trzebielino jest zbiornikiem wodnym silnie zarastającym, jednak podejmowane są obecnie działania mające na celu rekultywację jeziora; inne to np. jez. Miłaczewo położone wśród zalesionych wzgórz czy jez. Bąkowo. Kompleksy leśne wzbogacają sztuczne zbiorniki wodne, które powstały m.in. w ramach programu „Mała Retencja” realizowanego przez Nadleśnictwo Trzebielino, np. zbiornik retencyjny „Łąki bronowieckie”. Ustawiono  w ich okolicach wiaty, tablice informacyjne, wyznaczono miejsca na ogniska.

W okolicach miejscowości Zielin utworzono rezerwat „Torfowisko Zielin Miastecki”, obejmujący ochroną torfowisko przejściowe i zarastające oczka dystroficzne z dobrze zachowanymi stadiami sukcesyjnymi formowania się torfowiska oraz stanowiska rzadkich i chronionych roślin wodnych i torfowiskowych. Atutem gminy jest także bliskie sąsiedztwo z Parkiem Krajobrazowym „Dolina Słupi”, niezwykle cennym przyrodniczo, jedynym w województwie pomorskim parkiem typu dolinnego.

Na terenie gminy znajduje się aż 145 pomników przyrody, w tym:  141 pojedynczych drzew, 1 grupa drzew, 1 aleja bukowa i 2 głazy narzutowe.

Do atrakcji turystycznych należy również szlak rowerowy „Morenowe Wzgórza” łączący gminy Trzebielino i Miastko. Trasa o długości 32 km została wyznaczona tak, by ukazać jak najwięcej walorów przyrodniczo-krajobrazowych obu gmin. Prowadzi leśnymi drogami przez bory, malownicze wsie, wśród pagórkowatych wzniesień w Nadleśnictwach Miastko, Dretyń i Trzebielino. Na tablicach ustawionych wzdłuż trasy umieszczono ciekawostki z historii regionu, ze świata przyrody.

Przez gminę przebiega również historyczny szlak turystyczny wzdłuż pięciu zabytkowych kościołów w Biesowicach, Bruskowie Wielkim, Cetyniu, Kwakowie i Zębowie. Cetyński kościółek przeszedł w ramach projektu kompleksowy remont, odzyskał dawny blaski i jest nie tylko miejscem modlitwy, ale i cenną atrakcją turystyczną.

 

Informacje pochodzą ze strony: www.trzebielino.pl