Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

 1.    – przewodnicząca
 2.    Tomasz Zabrocki – wiceprzewodniczący
 3.    Andrzej Nisztuk – sekretarz
 4.    Agnieszka Kwasigroch – skarbnik

 

Komisja rewizyjna Rady Rodziców

  1.    Barbara Bilińska – przewodnicząca
  2.    Joanna Malinowska – członek
  3.    Dorota Nakonieczna – członek
  4.    Weronika Bińkowska – członek