,,Tu się rodzimy………..”

W szkole jest realizowany projekt pod nazwą  „Tu się rodzimy, tu
mieszkamy – naszych korzeni nie odrzucamy”. Poznawanie i kultywowanie
dziedzictwa kulturowego Kaszub oraz kultywowanie języka
przodków.
W RAMACH OPERACJI są PROWADZONE WARSZTATY Z
NASTĘPUJĄCYCH DZIEDZIN SZTUKI LUDOWEJ; PLECIONKARSTWO, MALOWANIE NA SZKLE, HAFT
KASZUBSKI, RZEŹBA LUDOWA I GARNCARSTWO. SĄ TO ZAJĘCIA PROPAGUJĄCE KULTURĘ
KASZUB, PRZYBLIŻAJĄ I POSZERZAJĄ WIEDZĘ O REGIONIE. DZIECI NA TYCH ZAJĘCIACH
LEPIEJ POZNAJĄ RZEMIOSŁO PRZODKÓW. Prowadzone są również zajęcia artystyczne,
kulinarne, nauki pisania i czytania po kaszubsku.