Pierwszy Dzień Wiosny

21 marca w naszej szkole,  zgodnie z tradycją odbyły się obchody
Pierwszego Dnia Wiosny. Uczniowie oraz przedszkolacy
radośnie i kolorowo przywitały wiosnę. Wszyscy barwnie przebrani zgromadzili
się na sali gimnastycznej, na której odbyła się Mini- Lista Przebojów. Dzieci
mogły ukazać swoje wokalne zdolności. Nie zabrakło również wspaniałych
tancerzy. Nasze szkolne talenty zostały nagrodzone dyplomami oraz gromkimi
brawami. Po części artystycznej barwny korowód, z Marzanną na czele wyruszył
ulicami Trzebielina, aby pożegnać zimę. Uczniowie wraz z nauczycielami żegnali
zimę głośnymi okrzykami oraz przygrywaniem na różnych instrumentach. Po tak
wesołym i hałaśliwym spacerze, aby tradycji stało się zadość Marzanna została
spalona na boisku szkolnym. Natomiast Pani Wiosna zapewne usłyszała nas i
przybyła  ogrzewając słonecznymi
promieniami