ŚWIĘTO NASZEJ PLANETY

16. 05. 2014 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Ziemi oraz zbliżającego się  Światowego Dnia Ochrony Środowiska .  Celem uroczystości była popularyzacja haseł i działań na rzecz ochrony przyrody.  Dzieci naszej szkoły po raz kolejny miały możliwość zaznajomienia się z treściami ekologicznymi  oraz kształtowaniem w sobie szacunku do przyrody.

Na uroczystość przybyli zaproszeni  rodzice oraz goście  z Nadleśnictwa w Trzebielinie. Występy artystyczne rozpoczęła klasa V, prezentując program słowno-muzyczny.  Kolejnym punktem uroczystości były inscenizacje o tematyce ekologicznej, zaprezentowane przez najmłodszych. W pierwszej kolejności  swój pokaz artystyczny  przedstawiły przedszkolaki. Następnie  zdolności aktorskie ukazały 5 i 6- latki. Młodzi artyści  swoimi występami  zachwycili zgromadzoną publiczność. Dzieci za przepięknie wykonane inscenizacje zostały nagrodzone gromkimi brawami oraz niespodziankami, w postaci mandarynek  i  słodkich  upominków.

Na zakończenie ekologicznej uroczystości udaliśmy się na Alejkę Drzew Leśnych, znajdującą się przy naszej Szkole. Wspólnie mogliśmy podziwiać wzrost drzewek, które własnoręcznie sadziliśmy. Mieliśmy także możliwość uzupełnienia swoich wiadomości, dzięki nowej tablicy informacyjnej otrzymanej przez Nadleśnictwo. To niezwykłe wydarzenie uwieczniliśmy  licznymi fotografiami.

Przedstawienia  przygotowane przez najmłodszych były jednocześnie podsumowaniem  udziału w Ogólnopolskim Programie Kubusiowi Przyjaciele Natury. Program ten ma na celu edukowanie dzieci przedszkolnych w zakresie przyrody i ekologii. Przedszkolaki zdobywały tytuł „Kubusiowych Przyjaciół Natury”, co zostało potwierdzone Certyfikatem. Dzięki realizacji programu dzieci miały możliwość utrwalania  zdobytych  wiadomości z dziedziny ekologii oraz   zdobywania  wciąż nowych.

Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom oraz  Nadleśnictwu Trzebielino za pomoc w organizacji uroczystości.