Unia Europejska-apel

W dniu dzisiejszym odbył się apel poświęcony  wstąpieniu Polski do UE .Uczniowie przygotowali rys historyczny oraz przedstawili kraje członkowskie.