Modernizacja 2 oddziałów przedszkolnych

Miło nam poinformować, w dniu 21.01.2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja 4 oddziałów przedszkolnych w gminie Trzebielino” w ramach Programu  IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”; 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.

Procedury przetargowe, specyfikacja oraz dwa przetargi trwały do dnia 25.08.2014. Obecnie trwa realizacja podpisanych umów z wyłonionymi wykonawcami. Nad przebiegiem tych działań w 2 oddziałach przedszkolnych w naszej szkole czuwa Dyrektor Grażyna Pszeniczna.