Dni wolne od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015

Dni wolne od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015  to:

10.11.2014,

02.01. 2015,

05.01.2015,

05.06.2015.