Straż Gminna naszej szkole

 

                Dnia 22 stycznia odbyło się spotkanie z przedstawicielami miejscowej Straży Gminnej. Spotkanie to miało na celu propagowanie bezpieczeństwa  dzieci na drogach. Uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie o  zagrożeniach, jakie mogą spotkać ich na drodze. Podczas prelekcji zapoznali się również ze sposobami uniknięcia zagrożeń. Strażnicy tłumaczyli dzieciom, jak powinny zachowywać się na drodze oraz o obowiązku noszenia odblasków po zmierzchu. Dzieci miały okazję pochwalić się wiadomościami na ten temat.  Na koniec uczniowie otrzymali opaski odblaskowe oraz słodki upominek.