Konkursy przedmiotowe klasy III

Uczniowie klas III brali udział w konkursach przedmiotowych.
W Wojewódzkim Konkursie Matematycznym ” MAŁY MATEMATYK” – który odbył się 23 kwietnia 2015r.- wziął udział Oskar Rutkowski – otrzymał wyróżnienie.
Dnia 11.05.2015r. w Powiatowym Konkursie Ortograficznym  o tytuł ” MISTRZA ORTOGRAFII” walczyła Aleksandra Nisztuk- otrzymała wyróżnienie.
14 maja 2015r. o tytuł ” MAŁEGO PRZYJACIELA PRZYRODY” w Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczym walczył Marceli Pertek- otrzymał wyróżnienie.
Życzymy dalszych sukcesów i gratulujemy.