,,Sprzątanie Świata”

Tradycyjnie jak co roku włączyliśmy  się z dziećmi do akcji „Sprzątania Świata”, by od najmłodszych lat uczyć zasad dbania o środowisko. Dzieci z chęcią i radością brały udział  w akcji, wyposażone w rękawiczki ochronne i worki sprzątały  najbliższe otoczenie.