Ślubowanie klasy I

Dnia 22 października 2015r. odbyła się uroczystość ślubowania klasy pierwszej .Uczniowie zaprezentowali swoje talenty i umiejętności w części artystycznej.Następnie w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor G. Pszeniczna dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie dyplomów. Następnie była chwila na pamiątkowe zdjęcie.Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do klas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.