Szkolne Koło Caritas

We wrześniu 2015r członkowie  Szkolnego Koła  Caritas podjęli  akcję pt.

„Święty Franciszek  szuka  pomocników „  . Do akcji włączyli się chętni  uczniowie  z wszystkich poziomów  Szkoły Podstawowej.  Celem  akcji było  niesienie pomocy  zwierzętom  znajdującym  się  w schronisku  ANIMALS                      w Słupsku przez  zbiórkę  przedmiotów niezbędnych do opieki  i troski o nie. A także ukazanie , że chrześcijanin na mocy prawa nadanego  mu przez Boga  w akcie stworzenia  jest gospodarzem ziemi za którą jest odpowiedzialny. Dlatego  akcję  połączono z Mszą św. 04.10. ku czci św.  Franciszka  ,na której w procesji  z darami  uczniowie  nieśli zebrane  rzeczy . Dary te zostały  przekazane  do schroniska  23. 10. 2015r przez opiekuna  SCK p R  Mizielińską.