11 listopada

10 listopada 2015 r. miał miejsce w naszej szkole montaż słowno-muzyczny „To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i pamięci”, przygotowany z okazji 97. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.