Bałtycka Grupa Edukacyjna Filmoteki Szkolnej

Bałtycka Grupa Edukacyjna Filmoteki Szkolnej

Nasza szkoła przystąpiła do Bałtyckiej Grupy Edukacyjnej Filmoteki Szkolnej. Grupa ta istnieje od niedawna, została powołana 20 listopada ubiegłego roku i działa na podstawie programu edukacji filmowej Filmoteki Szkolnej. Program umożliwia naszym uczniom na spotkanie z filmem współczesnym i klasycznym. Uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się z filmem zarówno animowanym, fabularnym, jak i dokumentalnym. Nasi uczniowie będą mogli poszerzyć wiedzę o filmie i kulturze filmowej. Celem programu jest uwrażliwienie na kulturę i samodzielne oraz świadome postrzeganie sztuki filmowej.

Pierwszym działaniem naszej grupy były warsztaty animacji poklatkowej, które odbyły się 19 grudnia w Zespole Szkół nr 2 w Starym Jarosławiu. Uczniowie klasy IV, w składzie Hania Grabowska, Ola Nisztuk, Marceli Pertek i Filip Lipka, mieli możliwość zapoznania się ze sztuką tworzenia filmów poklatkowych. Uczniowie wymyślili scenariusz filmu, wykonali scenografię i zdjęcia. Ostatnim etapem ich pracy był montaż filmu i wybranie odpowiedniego podkładu muzycznego. Efektem ich wytrwałej i samodzielnej pracy był film pt. „W opałach”. Za pracę i wytrwałość uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami i gadżetami, które na pewno będą im przypominać mile spędzony czas.