Gminny Dzień Kaszubski

17 maja 2016 w Bibliotece Gminnej w Trzebielinie odbył się Gminny Dzień Kaszubski.
Uczniowie szkół Naszej Gminny wraz z opiekunami przygotowali program artystyczny. Uczniowie Gimnazjum wystawili wywodzący się z wierzeń prasłowiańskich spektakl pt.”Ścinanie kani (Scynanié kani)”. Jest to sąd nad kanią (ptakiem), która symbolizuje grzechy popełnione przez mieszkańców wsi. Po procesie i symbolicznej egzekucji ludzie czują się oczysczeni z wszelkich popełnionych grzechów. Warto przypomnieć, że dzień ten był dla Słowian świętem miłości.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Suchorzu wyrecytowali po kaszubsku wiersz Juliana Tuwima pt.” Kòtulk (Kotek)” oraz zaśpiewali „Kaszubskie nuty” i „Kaszubskie jeziora”.
Natomiast uczniowie SP Trzebielino zaprezentowali w programie zabawy taneczne oraz wykonali następujące tańce : Kowal, Szewc i Mareszka. Gry ,które zaprezentowali uczniowie : „Jeden, dwa…”; „Kòsy, kòsy”; „Sztërë meszë”;”Na bębenku”;”Moj tata kupił kòzą”; „Nuty kaszubskie”.
Cała impreza odbyła się przy wsparciu sołectw: Trzebielino, Starkowo i Miszewo, które dostarcztły pyszne ciasta dla wszystkich widzów i uczestników imprezy.
Ponadto p. Sołtys Trzebielina zafundowała czekolady dla wszystkich występujących w podzięce za kultywowanie tradycji przodków. Zdaniem wszystkich widzów przedstwienia były bardzo udane. Powtórzymy je zapewne za rok.