Dzień Niepodległości

10 listopada 2016 r. miał miejsce w naszej szkole montaż słowno-muzyczny „To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i pamięci”, przygotowany z okazji 98. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.