Projekt „Szkoła równych szans”

Pragniemy państwa poinformować , że ramach projektu  „Szkoła równych szans” w naszej szkole odbywają się następujące zajęcia:

  • zajęcia dodatkowe z nauk ścisłych z wykorzystaniem technik pamięci,
  • zajęcia rozszerzające z języka angielskiego i niemieckiego,
  • zajęcia wspomagające naukę zapamiętywania i uczenia się,
  • laboratorium przyrody,
  • laboratorium robotyki,,
  • zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne.