,,Czytamy z Mikołajem”

Akcja „Czytamy z Mikołajem”

W dniach od 06 do 09 grudnia 2016 roku przeprowadziliśmy w naszej Szkole akcję

„Czytamy z Mikołajem”, podczas której uczniowie klas starszych czytali i recytowali wiersze dzieciom z klas młodszych, natomiast nauczyciele czytali książki swoim uczniom. Akcja miała na celu rozpropagowanie czytelnictwa wśród uczniów oraz integrację młodszych ze starszymi dziećmi.