Bezpieczne ferie

1. Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy!

Nigdy nie można być pewnym wytrzymałości tafli lodowej.

Jeśli chcesz bezpiecznie jeździć na łyżwach, skorzystaj z przygotowanych lodowisk- miejsc do tego przeznaczonych.

 

2. Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy-

z dala od ulic, stawów, torów kolejowych!

 

3. Zjeżdżaj na sankach, nartach

z górek, które znajdują się daleko od jezdni!

 

4. Zawsze informuj rodziców/opiekunów

gdzie i z kim będziesz przebywał!

 

5. Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku!