Ślubowanie klasy pierwszej

Dzień 20. 10. 2017 r. był szczególny i wyjątkowy dla uczniów klasy pierwszej. Tego dnia odbyła się uroczystość pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie. Pani Dyrektor Dorota Grzegorczyk powitała wszystkich zebranych, a szczególnie gorąco przywitała bohaterów uroczystości. Pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny przygotowany przez wychowawczynię Honoratę Pitroch. Pomimo tremy przed publicznym występem, dzieci pięknie recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Podniosłym momentem było złożenie uroczystego ślubowania na sztandar szkoły. Następnie kolorowym ołówkiem aktu pasowania dokonała pani Dyrektor. Uwieńczeniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej naszej szkoły. Ślubowanie uczniów klasy pierwszej było bardzo ważnym wydarzeniem dla pierwszaków a także dla ich rodziców i bliskich.
W imieniu całej społeczności szkolnej życzymy pierwszoklasistom sukcesów w nauce oraz jak najlepszych ocen na szkolnym świadectwie.