Pielgrzymka Szkolnego Koła Caritas

Dnia 18. 11. 2017 r. członkowie Szkolnego Koła Caritas w odpowiedzi na zaproszenie Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej wzięli udział w formacji wolontariuszy SCK w Koszalinie. Tegoroczny program wraz z działaniami Caritas Polska przebiegał pod nazwą Siła jest w NAS.