Inscenizacja „Błogosławiona Jesteś”

W okresie Adwentu uczniowie ze SKC oraz chóru szkolnego pod kierownictwem p. E. Surmy wystawili inscenizację pod tytułem „Błogosławiona Jesteś”. Inscenizacja miała charakter zadumy i zamyślenia nad rolą Maryi w naszym życiu oraz uwielbienie Jej przez śpiew i taniec z flagami.
Inscenizację wystawiano dwukrotnie w szkole dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Trzeci raz uczciliśmy Matkę Bożą wraz z seniorami na spotkaniu opłatkowym na sali widowiskowej przy Bibliotece Gminnej w Trzebielinie.