Szkolne Koło Caritas

W dniach 3 i 10 grudnia 2017 r. dzieci ze SKC po Mszy św. sprzedawały kartki świąteczne, aby pomóc niepełnosprawnemu Darkowi z Fundacji „Pomóż i Ty” w zakupie aktywnego pionizatora. Akcja spotkała się z bardzo życzliwym odzewem i wszystkie karty zostały rozprowadzone. Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za wsparcie naszej akcji.