Szkolne Koło Caritas

Dnia 21.01.2018r dzieci ze SKC uczestniczyły w przedstawieniu pt. ” Ewangelia widziana oczami dziecka ” Przedstawienie odbyło się w kościele NSNMP w Trzebielinie na Mszy św.
Przesłaniem przedstawienia było zobrazowanie niedzielnej ewangelii ukazując, że Jezus przychodzi do nas w drugim człowieku.