Podsumowanie I semestru

Dnia 26. 01. 2018 r. odbył się apel podsumowujący osiągnięcia naszych uczniów w I semestrze roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie naszej szkoły sumiennie pracowali przez pięć miesięcy. Jednak było warto ponieważ wielu z nich osiągnęło wysokie wyniki w nauce i zachowaniu. Pani dyrektor Dorota Grzegorczyk posumowała pracę wszystkich uczniów i wyróżniła tych, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen. Na zakończenie apelu pani dyrektor życzyła wszystkim uczniom dużo sukcesów i zapału w II semestrze oraz udanego i bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych.
Uczniowie z najwyższą średnią
Klasa 0
Lena Limanowska
Tomasz Wójcikowski
Nadia Swędrowska
Agata Synakowska
Klasa I
Alicja Kos
Daniel Derbiszewski
Michał Kazubski
Bartosz Bieńkowski
Aleksandra Wiśniewska
wyróżnienie: Gustaw Ślaga
Klasa II
Maria Pertek
Ada Jabłońska
Klasa III
Hanna Rodzińska
Natalia Fijałkowska
Grzegorz Skwierawski
Fabian Kozłowski
Klasa IV a
Marta Rudzińska
Łukasz Wołczyński
Julia Zabrocka
Nikola Staroszak
Klasa IV b
Marika Staroszak
Filip Swędrowski
Marta Jabłońska
Stanisław Biliński
Jakub Jankowski
Klasa V
Zuzanna Bieńkowska
Klasa VI
Oskar Rutkowski
Aleksandra Nisztuk
Nikola Gadomska
Klasa VII
Seweryn Sibiński
Anna Stoltman