Religijne konkursy

We wrześniu 2017 r w SP Trzebielino wśród uczniów kl II i kl III przeprowadzony został konkurs plastyczny „ Mój Kościół na Pomorzu”. Organizatorem konkursu był Wydział Katechetyczny Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej. Celem konkursu było:
•zainteresowanie uczniów historią Kościoła na Pomorzu
•kształtowanie świadomości cym jest wiara i jej przekaz następnym pokoleniom w rodzinie i Ojczyźnie
•kształtowania świadomości i postaw patriotycznych a łączności z Kościołem
Uczniowie biorący udział w konkursie:
Bieńkowski Bartosz kl 1
Kazubski Michał kl1
Kos Alicja kl 1
Fijałkowska Natalia kl 3
Kozłowski Fabian kl 3
Rudzińska Hanna kl 3
Gazdecka Paulina kl 4 a
Rudzińska Marta kl 4 a
Wójcikowska Zuzanna kl 4 b
Bieńkowska Zuzanna kl 5
Sibiński Seweryn kl 6
Stoltman Anna kl 6

Dnia 30.11.2017 r w SP Trzebielino wśród uczniów kl II i kl III przeprowadzony został ogólnopolski konkurs „Biblia i Przypowieści Biblijne organizowany przez Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy religijnej i znajomości Pisma Świętego wśród dzieci i młodzieży szkolnej Wyniki – Ranking
Łukasz Wołczyński
Filip Swędrowski
Kacper Golis
Marta Rudzińska
Jakub Jankowski
Magdalena Weiner
Adrian Witkowski
Michał Synakowski

Gratulujemy uczniom odwagi i wyników