Spotkanie z przedstawicielem KRUS

Dnia 28 lutego 2018 r. uczniowie z klasy III i IV a uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Słupsku, w sprawie udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci, który przebiegać będzie pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy!”.
Celem spotkania było przeprowadzenie pogadanki dla uczniów na temat zasad bezpieczeństwa podczas pracy i zabawy w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wypadkowych związanych z upadkami.

Na zakończenie pogadanki zaprezentowany został film edukacyjny pt. „Bezpieczeństwo dzieci na wsi”, rozdano kalendarze oraz broszury promujące bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym.