Wycieczka przedszkolaków w ramach realizacji projektu „Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora”

Wycieczka przedszkolaków w ramach realizacji projektu „Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna

Dnia 11 kwietnia grupy przedszkolne były na wycieczce Słupsku. Odwiedziły Teatr Tęcza, gdzie z wielkim zainteresowaniem dzieci obejrzały przedstawienie pt. „Masza i Niedźwiedź”. Następnie udali się na plac zabaw „Dżungla”. Po tak wyczerpującym, pełnym przygód placu czekał na wszystkich pyszny obiadek. Wycieczka była bardzo ciekawa a jednocześnie intensywna. Nie możemy się doczekać kolejnego wyjazdu.